Stuku-puku idą goście
Drzwi otwórzcie się na oścież!

Advertisements