Nirvana – “Nieskończony, Bezimienny”

Cisza, jestem tu

jestem tu, cisza

Jasno i przejrzyście, to jest to czym jestem

Cisza, jestem

Matka, Ojciec

Ojciec, Matka

Śmierć i przemoc

podekscytowanie, jestem

Umieram, leżę

Umieram, idź do diabła — aohhh!

Mama, porządek

porządek, Mama

Dalej, cisza

jestem, zraniony ponownie

Wyobraź sobie, przestępstwo

Jestem tu, (odpoczywam)

Śmierć

Umieraj