Życie jest opowieścią, idź naprzód i znajdź swa drogę
Życie jest chwałą, idź naprzód przez noc
Ale Żyć znaczy być tutaj, teraz
Spróbuj sięgnąć po to co daje ci każdy dzień
Przekaż komuś poranne słońce
Udawanie życia nie czyni nas żyjącymi
Życie jest opowieścią, idź naprzód i znajdź swa drogę
Ale Żyć znaczy być tutaj, teraz
Spróbuj sięgnąć po to co daje ci każdy dzień
Przekaż komuś poranne słońce
Udawanie że widzimy nie daje nam wzroku
Udawanie życia nie czyni nas żyjącymi
Co wskazuje nam złą drogę, dobra drogę
albo co jest prawdziwe i istotne?
Uporządkuję chaos
Człowiek w chaosie każdego dnia
Udawanie że widzimy nie daje nam wzroku
Udawanie życia nie czyni nas żyjącymi
Udawanie że widzimy nie daje nam wzroku
Udawanie życia nie czyni nas żyjącymi
Wzory na dywanie sumują się jednak
Nie musisz się liczyć
Wzory na dywanie sumują się jednak
Nie musisz się liczyć

Advertisements