Próbowałam zabić ból (zabić ból)

Ale to przyniosło go tylko więcej (dużo więcej)

Leżę umierając

I jestem rozlewającą się krwawą żałością i zdradą

Umieram

Modlę się

Krwawię

I krzyczę

Czy jestem zbyt zagubiona, by być zbawiona?

Czy jestem zbyt zagubiona?

Mój Boże, mój ciemiężycielu

Zwróć mi zbawienie

Mój Boże, mój ciemiężycielu

Zwróć mi zbawienie

Czy pamiętasz mnie? (pamiętasz mnie)

Zagubioną na tak długo

Czy będziesz na drugiej stronie?

Czy zapomnisz o mnie?

Umieram

Modlę się

Krwawię

I krzyczę

Czy jestem zbyt zagubiona, by być zbawiona?

Czy jestem zbyt zagubiona?

Mój Boże, mój ciemiężycielu

Zwróć mi zbawienie

Mój Boże, mój ciemiężycielu

Zwróć mi zbawienie

(Nie mów mi Ojcze

Że o tym słyszałeś

Chyba, że powiesz, jak tego uniknąć

Sprawa przechodzi moje rozumienie

Skoro w mądrości swej nie możesz pomóc

Postanowienie moje nazwij mądrym

W tym zaraz znajdę środek!

Stój, córko!

Mów prędko!

Pragnę umrzeć!)

Mój Boże, mój ciemiężycielu

Zwróć mi zbawienie

Mój Boże, mój ciemiężycielu

Zwróć mi zbawienie

Moje rany wołają o grób

Moja dusza woła o wyzwolenie

Czy będę zaprzeczona

Chryste

Ciemiężycielu

Moje samobójstwo

Mój Boże, mój ciemiężycielu

Zwróć mi zbawienie

Mój Boże

Advertisements