(Emily)

To jest mój obrót w stronę miłości, mój obrót do zajaśnienia, mój obrót do bycia teraz kimś, kto pomoże mi w moim czasie dla ciebieeeee!

(Miley)

Będziemy zawsze przyjaciółkami, nigdy nie zostawimy tego i zabierzemy stąd ból

(Emily)

Z każdych innych serc będziemy żyć po części

(Razem)

Bo jesteśmy prawdziwymi przyjaciółkami

(Emily)

Czuło się, jakbym wcześniej wiedziała, że się poznamy, ale teraz wiem, że jesteśmy razem

(Miley)

To jest tak głęboko w środku, że my jesteśmy tutaj wieczorem, tutaj z każdym innym

(Razem)

Mamy zamiar być nie na zawsze, lecz mamy nadzieję być.

(Emily)

Nie miałam szans, po prostu ja jestem i twoje podskakiwania.

(Miley)

Będziemy zawsze przyjaciółkami, nigdy nie zostawimy tego i zabierzemy stąd ból

(Emily)

Z każdych innych serc będziemy żyć po części

(Razem)

Bo jesteśmy prawdziwymi przyjaciółkami

(Emily)

Wiem, że to naprawdę!

(Miley)

Wiem, że to naprawdę!

(Emily)

Mamy zamiar być przyjaciółkami na zawsze!

(Miley)

Przyjaciółkami na zawsze!

(Miley)

Miękko i cicho

Będziemy zawsze przyjaciółkami, nigdy nie zostawimy tego i zabierzemy stąd ból

(Emily)

Z każdych innych serc będziemy żyć po części

(Emily)

Jesteśmy prawdziwymi przyjaciółkami

(Razem)

Śmiech

Advertisements