Za moim oknem jest drzewo.
Za moim oknem jest drzewo.
Jest tylko moje.
Choć stoi w szarym mieście,
Nikt nie ma czasu na litość dla drzewa, albo dla mnie.

To jest świat bólu
W ulewie deszczu
Wokół mnie.

Czy istnieje powód, dlaczego się tak dziś dzieje?
Czy istnieje powód, dlaczego się tak dziś dzieje?
Pamiętasz?
Słyszę cały płacz miasta,
Nikt nie ma litości dla rosnącego drzewka.

Ref.

Powtórz pierwszy wers

Ref.

Advertisements